Εμείς μιλάμε με έργα. Ο λόγος μας μετράει!

Ενισχύει τη δημόσια παρουσία της η «Αρτινών Συνεργασία», με νέο μοντέλο λειτουργίαςΔημοτική Ομάδα, Οργανωτική Επιτροπή και Θεματικές Επιτροπές – Ποιοι είναι οι πρώτοι τομεάρχες.

Μετά την συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής της παράταξης «Αρτινών Συνεργασία», με σύνθημα: Επανεκκίνηση – Ανασυγκρότηση – Δημιουργία, η δημοτική παράταξη με επικεφαλής τον Χρήστο Τσιρογιάννη προχώρησε στη συγκρότηση των 5 πρώτων Θεματικών Επιτροπών.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η υποστήριξη του έργου της Παράταξης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και η ενίσχυση των σχέσεων με τους ίδιους τους δημότες.

Έτσι, μετά από ανοιχτό κάλεσμα στα στελέχη και φίλους της «Αρτινών», ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των 5 πρώτων Θεματικών Επιτροπών, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν την ευθύνη να στελεχώσουν και να λειτουργήσουν τις θεματικές επιτροπές.

Πρόκειται για την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου λειτουργίας για την «Αρτινών Συνεργασία», όπου πλέον τα μέλη και τα στελέχη της θα έχουν τη δυνατότητα για περισσότερες πρωτοβουλίες στα θέματα που τους απασχολούν.

Έτσι δημιουργείται ένα «νέο μοντέλο» για τη λήψη των αποφάσεων με τον Επικεφαλής Χρήστο Τσιρογιάννη, τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, την Οργανωτική Επιτροπή και τους Θεματικούς Τομεάρχες για τη λειτουργία της Παράταξης.

Για το νέο αυτό μοντέλο Διοίκησης, ο Χρήστος Τσιρογιάννης δήλωσε σχετικά: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για τη σύσταση των Θεματικών μας Επιτροπών, που έρχονται να αγκαλιάσουν το έργο της Δημοτικής μας Ομάδας. Τα θέματα και τα προβλήματα των πολιτών είναι πολλά, το νέο δημοτικό σχήμα στις 100 πρώτες του ημέρες δεν έχει αναπτύξει δυναμική και είναι δουλειά δική μας να πιέσουμε, ώστε οι πολίτες να βρουν λύση στα προβλήματά τους».

Τα ονόματα των 5 πρώτων Επιτροπών και οι Θεματικοί Τομεάρχες τους, είναι: