Εμείς μιλάμε με έργα. Ο λόγος μας μετράει!

Σε θέματα καθημερινότητας εστιάζει το ενδιαφέρον της, η «Αρτινών Συνεργασία»Η έλλειψη πολιτικής βούλησης προκαλεί καθυστερήσεις.

Ζητά απαντήσεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για ΞΕΝΙΑ, Αγροτικό Κόσμο, Γραμματοθυρίδες, Ασφαλτοστρώσεις, Οδικά Έργα.

Σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, εστιάζει το ενδιαφέρον της η Παράταξη του Χρήστου Τσιρογιάννη, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που έχουν σταματήσει ή έχουν βαλτώσει ελέω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Έτσι, η Παράταξη έστειλε ήδη εγγράφως τα ερωτήματά της στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου η Δημοτική Αρχή να ενημερωθεί εγκαίρως και ευελπιστώντας οι απαντήσεις που θα δοθούν να είναι ουσιαστικές, ρεαλιστικές και φυσικά συγκεκριμένες.

Ειδικότερα, η «Αρτινών Συνεργασία» ζητά να ενημερωθεί η κοινωνία της ‘Αρτας για τα εξής ζητήματα:

Για τις εξελίξεις σε σχέση με το ΞΕΝΙΑ, να απαντηθούν με σαφήνεια τα ακόλουθα ερωτήματα:

Για την έμπρακτη υποστήριξη που έπρεπε να εκδηλωθεί στο αγροτικό κόσμο του Νομού μας, να απαντηθούν συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Για την απουσία εργασιών ασφαλτόστρωσης 27 χιλιομέτρων των αγροτικών δρόμων, αν και αυτά έχουν συμβασιοποιηθεί, να εξηγηθούν οι λόγοι της καθυστέρησης:

Για το σταμάτημα των εργασιών εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων, τις οποίες είχε ήδη παραλάβει και ξεκινήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να απαντηθούν οι λόγοι που η Δημοτική Αρχή δεν επιλέγει να συνεχίσει το έργο:

Για τα οδικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με κίνδυνο απένταξής τους: