Εμείς μιλάμε με έργα. Ο λόγος μας μετράει!

Στην Δημοτική Ενότητα Αρταίων ο Χρήστος Τσιρογιάννης και η «Αρτινών Συνεργασία»Χρήστος Τσιρογιάννης από Δ.Ε.  Αρταίων: «Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Άρτα δεν έχει γίνει καλύτερη. Καταφέραμε να φέρουμε στην Άρτα πολλά χρήματα από εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε ήδη δρομολογήσει έργα που σε πολύ σύντομο χρόνο από τώρα, θα αλλάξουν την Άρτα τόσο πολύ που πλέον θα μιλάμε για μια καινούργια πόλη, για χωριά με νέο ορίζοντα».

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης και στελέχη του συνδυασμού του «Αρτινών Συνεργασία» επισκέφτηκε για ακόμη τις γειτονίες και τις περιοχές Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, όπου και αναφέρθηκε στα μικρά έργα καθημερινότητας και τα μεγάλα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ προχώρησε σε ανακοινώσεις και δεσμεύσεις πάντα σε απόλυτη ταύτιση με τα τοπικά Συμβούλια και τους δημότες, για τα νέα έργα που προγραμματίζονται κα συγκεκριμένα: