Εμείς μιλάμε με έργα. Ο λόγος μας μετράει!

Συστήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή της «Αρτινών Συνεργασία»Επανεκκίνηση – Ανασυγκρότηση – Δημιουργία για όσα θα έρθουν.

Μέσα από ανοιχτές και συλλογικές διαδικασίες, η «Αρτινών Συνεργασία» προχώρησε στη σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής με αντικείμενο τη διαχείριση και αυτοδιοικητική παρουσία της Παράταξης.

Πιο συγκεκριμένα, η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη του έργου της Δημοτικής Ομάδας, των εκλεγμένων δηλαδή Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και την επαφή με τα μέλη και τα στελέχη της «Αρτινών Συνεργασία».

Επίσης μέσα από την Οργανωτική Επιτροπή θα γεννηθούν και οι Θεματικές Επιτροπές, που θα έχουν την ευθύνη των θέσεων της Παράταξης, για ειδικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Την πρώτη Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν καταξιωμένα μέλη της Παράταξης και της Αρτινής κοινωνίας. Πρόκειται για τους:

Τα μέλη της Επιτροπής θα περιμένουν τις προτάσεις και τα σχόλια, των μελών και των φίλων της παράταξης, αλλά και των πολιτών για οτιδήποτε τους απασχολεί στο e-mail  της Παράταξης: artinonsynergasia@gmail.com

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης για την Οργανωτική Επιτροπή:
Επανεκκίνηση – Ανασυγκρότηση – Δημιουργία

Ο επικεφαλής της «Αρτινών Συνεργασία», Χρήστος Τσιρογιάννης, δήλωσε σχετικά:

«Επανεκκίνηση – Ανασυγκρότηση – Δημιουργία. Με αυτές τις τρεις λέξεις η Αρτινών Συνεργασία είναι αποφασισμένη να κερδίσει το στοίχημα μιας νέας εποχής.

Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά και συγκροτημένα, με αφοσίωση στην πόλη και τα χωριά μας. Μέσα στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία, ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα και να προωθούνται οι λύσεις.

Η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής, με στελέχη που έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια τους μέσα στην κοινωνία, σε συνδυασμό με την μάχιμη Δημοτική μας Ομάδα, με κάνει υπερήφανο αλλά και αισιόδοξο για όσα θα πετύχουμε στο μέλλον».